Garanties

Una col·laboració segura

  • Sense compromís:
    Les etapes inicials, fins a la signatura del contracte, són completament gratuïtes i sense compromís per part de l'empresa. Podeu concertar una entrevista simplement per conèixer-nos i us visitarem o us rebrem amb molt de gust.
  • Garantia de continuïtat:
    L'adscripció de MCS a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la signatura d'un contracte formal amb el rectorat, garantitza la continuïtat del projecte fins a la seva finalització.
  • Privacitat de les dades:
    L'empresa defineix el nivell de privacitat que desitgi per a les dades o coneixements que ens pugui facilitar.