tecnomatemàtica

Tecnologia i coneixement per a la innovació

Tecnomatemàtica: Eines generals...
La tecnologia que oferim està present en una colla d'objectes d'ús quotidià: Els Compact Disc, els avions, els automòbils, la televisió, la microelectrònica, etc, depenen tots de conceptes, models i mètodes que s'han desenvolupat en els últims 40 o 50 anys, i que són d'origen matemàtic. També l'organització del transport, dels inventaris, de la seqüenciació de tasques o de l'assignació de personal es pot optimitzar amb l'ús de sofisticats algorismes de base matemàtica, que la potència dels ordinadors actuals permet posar en pràctica.
Aquesta tecnologia, conformada pel coneixement científic acumulat al llarg de la història, i pel dinamisme investigador actual a les nostres universitats, és la que oferim a les empreses per ajudar a millorar la seva competitivitat.
Les eines matemàtiques són altament reutilitzables, perquè problemes reals de camps mot allunyats poden compartir models matemàtics similars. Per això són d'una àmplia generalitat.

... i solucions a mida
No obstant la generalitat de les eines, rara vegada poden aplicar-se de manera directa, tal qual es troben en llibres i articles. Cada cas respon a una situació i unes condicions particulars, que fan que les solucions estàndard no siguin recomanables.
Cal normalment l'anàlisi per part d'un expert per modelar convenientment el problema, és a dir, simplificar-lo i esquematitzar-lo fins que sigui tractable i permeti arribar a una solució satisfactòria en el temps desitjat.
En resum,

trobar una solució tan bona com sigui possible en un temps fixat

és l'objectiu del professional que aplica la matemàtica al món empresarial i industrial.